Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

 spol rada

Lp.

Rodzaj rady

Termin

Godzina

1. Organizacyjna

30 sierpnia 2023 r.

środa

1000
2. Rada "Nadzór pedagogiczny"

14 września 2023 r.
czwartek

1715
3. Klasyfikacyjna za I półrocze

24 stycznia 2024 r.

środa

1715
4. Podsumowująca pracę w I semestrze

31 stycznia 2024 r.

środa

1715
5. Klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/2023

12 czerwca 2024 r.

środa

1715
6. Podsumowująca pracę w roku szkolnym

19 czerwca 2024 r.

środa

1400

W ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych zgodnie z w/w terminarzem, realizowane będą szkolenia nauczycieli.

W myśl Ustawy o Systemie Oświaty nie wyklucza się zwołania dodatkowych posiedzeń szkoleniowych Rad Pedagogicznych, posiedzenia rad będą zwoływane co miesiąc