Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

 spol rada

Lp.

Rodzaj rady

Termin

Godzina

1. Organizacyjna

30 sierpnia 2022 r.

wtorek

1000
2. Rada "Nadzór pedagogiczny"

15 września 2022 r.

czwartek

1715
3. Klasyfikacyjna za I półrocze

18 stycznia 2023 r.

środa

1715
4. Podsumowująca pracę w I semestrze

25 stycznia 2023 r.

środa

1715
5. Klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/2023

14 czerwca 2023 r.

środa

1715
6. Podsumowująca pracę w roku szkolnym

21 czerwca 2023 r.

środa

1400

 

W ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych zgodnie z w/w terminarzem, realizowane będą szkolenia nauczycieli.