Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Witam wszystkich.  spol ped

Nazywam się Paulina Pacesz i jestem pedagogiem szkolnym.
Mój pokoik znajduje się na 1 piętrze.
Trafić więc łatwo.
Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje, poradzić się lub porozmawiać o tym, co dzieje się w szkole.

Mój mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Godziny mojej pracy w Szkole Podstawowej nr 5 to:

  poniedziałek

  8.00 – 16.00

  wtorek

  8.00 – 16.30

  środa

12.30 – 17.00

  czwartek

  8.00 – 16.30

  piątek

  8.00 – 12.03

W ramach swoich działań prowadzę również z uczniami zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz socjoterapeuyczne.

 

l

 POMOC w tym trudnym czasie... 

l

Na czym polega moja praca?

Najbardziej ogólnie, celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Pedagog jest koordynatorem działań dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

Główną formą mojej pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły (dydaktycznych czy wychowawczych), ale również problemów o charakterze poza szkolnym, np. rodzinnym czy socjalnym.
Poprzez współpracę z licznymi instytucjami, np. ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, kuratorzy sądowi lub specjaliści ds. nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji, mogę pomóc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. 

 


DROGI RODZICU!
ZWRÓĆ SIĘ DO MNIE, GDY:

 

 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych wzajemnych relacjach.
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych

 

Zapraszam, postaram się pomóc w trudnej sytuacji lub skieruję Państwa do odpowiednich instytucji.


Pracę pedagoga w szkole reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

§ 23. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 

TELEFONY, które mogą się TOBIE przydać:

Pedagog, wychowawcy w szkole 61 426-39-97
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 61 424-66-40
"Paracelsus" - Poradnia Psychoterapeutyczna 61 426-48-31
Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie 61 426-21-71
Monar, Poznań 847-63-29
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Poznaniu 820-85-18
"Pomarańczowa linia". Pomoc dla rodziców, których dzieci piją alkohol 0-800 120-002
Pełnomocnik Wojewody ds. Narkomanii, Przychodnia Specjalistyczna, Poznań 868-92-31 wew. 381  
"Niebieska linia" - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0-800 120-002
Komitet Ochrony Praw Dziecka 855-22-78
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Rodzina bez przemocy" 864-21-26 (pon. - pt. od 17.00-19.00) i całodobowo 0601-809-625, 0601-888-109

  

 down mapa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

l