Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

08.-15.05.2024 r. – obchody Tygodnia Bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.  doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się
w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek realizują biblioteki wszystkich typów z całej Polski, w tym również nasza biblioteka szkolna.

Z założenia każda edycja przebiega pod innym hasłem. W tym roku hasło XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek brzmi „Biblioteka – miejsce na czasie”, ponieważ biblioteka to przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych. To centralne miejsce doświadczeń kulturalnych. “Biblioteka – miejsce na czasie” nie ogranicza się do tradycyjnych książek – promuje różnorodność czytania, włączając w to: audiobooki, e-booki, gry edukacyjne, podcasty, platformy edukacyjne online oraz inne niestandardowe formy.

Z tej okazji chciałabym też przypomnieć o trwającym do najbliższego piątku – godz. 13.00, konkursie na wykonanie „mola książkowego”, a już dziś dziękuję klasom 1-3 oraz 5b, 7a i 8a za wzięcie udziału w konkursie „Drzwi do książki”. Drobne upominki dla klas zostaną przekazane wychowawcom.

Biblioteka cały czas zaprasza do odwiedzin i wypożyczania, nie tylko lektur.  

W najbliższym czasie przeprowadzimy
w naszej szkole przedsięwzięcie pod nazwą
„Ogólnopolskie Wybory Książek”,
by dowiedzieć się,
co najchętniej czytają uczniowie.

Pomyślcie, jakie tytuły chcielibyście wpisać
na kartach do głosowania.

 

PLAKATY wykonane na lekcjach informatyki foto