f

KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY

H O M E
P L A N Y
D Z I A Ł A N I A
C I E K A W E

STRONA GŁÓWNA

Założeniem akcji jest intencja, aby patriotyzm nie kojarzył się jedynie z martyrologią, poświęceniem i ciężarem. Chcemy pokazać dzieciom w jaki sposób mogą na co dzień, w prostych czynnościach przejawiać patriotyzm.

To ważne, by od najmłodszych lat kształtować u dzieci uczucia patriotyczne i poczucie przynależności narodowej.

Zdaniami-hasłami chcemy promować wśród dzieci i ich starszego rodzeństwa postawy patriotyczne.
Jeśli patriotyzm ma stać się wewnętrznym imperatywem, a nie tylko ozdobnym kotylionem rocznicowym, to poprzez małe odruchy społecznej solidarności, na dziecięcą miarę.

Można o niepodległości i patriotyzmie rozmawiać częściej, niejako przy okazji wykorzystując w tym celu rozmaite narzędzia TIK w sieci www.

f