Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

nr ewidencyjny w wykazie MEN

KLASA

I

RELIGIA

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Poznaję Boży Świat

Jedność, Kielce

AZ-11-01/18-KI-4/20

J. ANGIELSKI

Susan Banman Sileci

Patrick Jackson

Shine On! 1

+ćwiczenia

Oxford

1093/2/2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

D. Kręcisz, B. Lewandowska, K. Nowacka, M. Szczęsna, M.Sarnowska, B.Drzycimska

B. Nawolska, J. Żądło-Treder, D. Dankowska, M. Marekwia

SZKOŁA NA TAK KLASA 1

Podręcznik (4części)

Podręcznik do matematyki (2 części)

Ćwiczenia (4 części)

Ćwiczenia do matematyki (2 części)

WSiP

1160/1/2023

KLASA

II

RELIGIA

 ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Odkrywam królestwo Boże

Jedność, Kielce

AZ-12-01/18-KI-7/21

J. ANGIELSKI

Susan BanmanSileci and Patrick Jackson

Shine On! 2+ ćwiczenia

Oxford

1093/2/2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

NOWI TROPICIELE KLASA2

Podręcznik

Karty ćwiczeń

Karty matematyczne

WSiP

815/2/2018

815/4/2018

KLASA

III

RELIGIA

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

„Poznaję Jezusa”

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Jedność, Kielce

AZ-13-01/18-KI-14/22

J. ANGIELSKI

Susan BanmanSileci and Patrick Jackson

Shine On! 3 + ćwiczenia

Oxford

1093/3/2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

A. Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, J. Hanisz, A. Kamińska, R. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

NOWI TROPICIELE KLASA 3

Podręcznik

Karty ćwiczeń

Karty matematyczne

WSiP

815/5/2019

815/6/2019

 

 

KLASA IV

LP

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

“NOWESłowa na start! 4” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/1/2017

2.

J. ANGIELSKI

Nick Beare

BRAINY klasa 4, podręcznik + ćwiczenia

Macmillan

831/1/2017

3.

HISTORIA

Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz

„Wczoraj i dziś” NEON, klasa 4

Nowa Era

877/1/2020/z1

4.

PRZYRODA

Marko-Worłowska Maria, Szlajfer Feliks, Stawarz Joanna

Tajemnice przyrody- podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

863/2019/z1

5.

MATEMATYKA

Weronika Figurska-Zięba, Elżbieta Mrożek

Matematyka w Punkt + ćwiczenia

WSiP

1172/1/2023

6.

PLASTYKA

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Plastyka 4

Operon

842/1/2017

7.

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

852/2/2018

8.

TECHNIKA

-------------------------

-----------------------------

------------------------------

---------------

9.

INFORMATYKA

-----------

-----------

-----------

-----------

10.

RELIGIA

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

„Odkrywam życie z Jezusem”

Podręcznik + ćwiczenia

Jedność, Kielce

Będzie podany w późniejszym terminie

11.

ETYKA

-------------------

-----------------------

--------------------------

-------------

 

 

 

KLASA V

LP

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

+zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/2/2018

2.

J. ANGIELSKI

Nick Beare

“Brainy” klasa 5, podręcznik + ćwiczenia

Macmillan

831/2/2018

3.

HISTORIA

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”, klasa 5

Nowa Era

877/2/2018

4.

BIOLOGIA

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

"PULS ŻYCIA" podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

844/1/2018

5.

GEOGRAFIA

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

GEOGRAFIA "PLANETA NOWA " dla kl.5

Podręcznik +ćwiczenia

Nowa Era

906/1/2018

6.

MATEMATYKA

Barbara Dubiecka-Kruk

Piotr Piskorski

Ewa Malicka

Ewa Pytlak

Matematyka kl 5 + ćwiczenia

WSiP

832/2/2018

7.

PLASTYKA

Anita Przybyszewska - Pietrasiak

Plastyka 5

Operon

842/2/2018

8.

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

852/2/2018

9.

TECHNIKA

Bogumiła Bogacka-Osińska,

Danuta Łazuchiewicz

Karta rowerowa

“Bądź bezpieczny na drodze”

WSiP

850/1/2017

10.

RELIGIA

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Jedność, Kielce

AZ-21-01/20-KI-2/20

11.

ETYKA

------------------------

--------------------------

---------------------------

-----------------

 

 

 

KLASA VI

LP

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

nr ewidencyjny
w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 6

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/3/2019

2.

J. ANGIELSKI

Nick Beare

“Brainy” klasa 6, podręcznik + ćwiczenia

Macmillan

831/3/2019

3.

HISTORIA

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”, klasa 6

Nowa Era

877/3/2019

4.

BIOLOGIA

Joanna Stawarz

"PULS ŻYCIA" podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

844/2/2019

5.

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

GEOGRAFIA "PLANETA NOWA “ dla kl .6

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/2/2019

6.

MATEMATYKA

Barbara Dubiecka-Kruk

Piotr Piskorski

Tomasz Malicka

Anna Dubiecka

MATEMATYKA VI + ćwiczenia

WSiP

832/3/2019

7.

PLASTYKA

Anita Przybyszewska - Pietrasiak

PLASTYKA 6

Operon

842/3/2019

8.

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

852/3/2019

9.

RELIGIA

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Jedność, Kielce

AZ-22-01/20-KI-4/21

10.

TECHNIKA

---------------------------

----------------------------

---------------------------

---------------------

11.

ETYKA

--------------------

---------------------------

-----------------------

---------------------

 

 

 

KLASA VII

LP

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

nr ewidencyjny
w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

J.Kościerzyńska, J.Ginter, K.Łęk, N.Bielawska, J.Kostrzewa, J.Krzemińska

“NOWE Słowa na start!7” Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej +zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/4/2020

2.

J. ANGIELSKI

Catherine McBeth

BRAINY klasa 7, podręcznik + ćwiczenia

Macmillan

831/4/2020

3.

J. NIEMIECKI

Elżebieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

KompassDeutsch kl.7 podręcznik+ materiały ćwiczeniowe

PWN

1180/1/2023

4.

HISTORIA

Roszak Stanisław, Łaszkiewicz Anna, Kłaczkow Jarosław

„Wczoraj i dziś” NEON, klasa 7

Nowa Era

877/4/2020/z1

5.

MATEMATYKA

Ewa Dębicka, Małgorzata Mularska, Bożena Winiarczyk

Matematyka w Punkt

WSiP

1172/4/2023

6.

FIZYKA

Grażyna Francuz-Ornat, Maria Nawotny- Różańska, Teresa Kulawik

Spotkanie z fizyką

+ ćwiczenia

Nowa Era

885/1/2017

7.

CHEMIA

Teresa Kulawik, Jan Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

785/1/2023/z1

8.

GEOGRAFIA

Szubert Mariusz, Rachwał Tomasz

Planeta Nowa- podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/3/2023/z1

9.

BIOLOGIA

Jefimow Małgorzata

Puls życia Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej + ćwiczenia + ćwiczenia

Nowa Era

844/3/2020/z1

10.

PLASTYKA

Anita Przybyszewska - Pietrasiak

Plastyka 7

Operon

842/4/2017

11.

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

852/2/2018

12.

INFORMATYKA

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

13.

RELIGIA

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy czynią dobro

Podręcznik + ćwiczenia

Jedność, Kielce

AZ-23-01/20-KI-10/22

14.

ETYKA

---------------------------

---------------------------

---------------------------

-------------

 

 

 

KLASA VIII

LP

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęk, N. Bielawska, M. Iwanowska, M. Chmiel, J. Krzemińska, J. Kostrzewa

NOWE Słowa na start! 8

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/5/2021/z1

2.

JĘZYK ANGIELSKI

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium Ósmoklasisty-podręcznik

Macmillan

925/2018

3.

J. NIEMIECKI

MałgorzataJezierska-Wiejak,

Elżbieta Reymont,

Agnieszka Sibiga

Kompass Team 2. Wydanie zmienione. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas VIII

+Kompass Team 2. Wydanie zmienione. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas VIII

PWN

812/2/2020/z1

4.

HISTORIA

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

„Wczoraj i dziś”, klasa 8

Nowa Era

877/5/2021/z1

5.

MATEMATYKA

Adam Makowski

Tomasz Masłowski

Anna Toruńska

Matematyka kl. 8

WSiP

832/5/2018

6.

FIZYKA

Grażyna Fracuz-Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny -Różańska

Spotkania z fizyką

+ ćwiczenia

Nowa Era

885/2/2018

7.

CHEMIA

Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik

Chemia Nowej Ery podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

785/2/2018

8.

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

GEOGRAFIA "PLANETA NOWA " dla kl.8

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/4/2021/z1

9.

BIOLOGIA

Beata Sągin

Andrzej Boczarowski

Marian Sęktas

"PULS ŻYCIA" podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

844/4/2021/z1

10

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Arkadiusz Janicki, Iwona Janicka, Tomasz Maćkowski, Aleksandra Kucia-Maćkowska

Dziś i jutro

Nowa Era

874/2017

11

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Nowa Era

846/2017

12.

RELIGIA

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”

Podręcznik + ćwiczenia

Jedność, Kielce

Będzie znany w późniejszym czasie.

13.

ETYKA

---------------------------

-----------------------------

---------------------

---------------------