Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

 Wszystkie podręczniki dzieci otrzymają (za darmo) w szkole.
Muszą jedynie zakupić podręczniki i ćwiczenia do religii.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

LP KLASA PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO nr ewidencyjny w wykazie MEN
1. KLASA I RELIGIA red. K. Mielnicki, E. Kondrak Poznaję Boży świat Jedność, Kielce AZ-11-01/18-KI-4/20
J.ANGIELSKI Susan BanmanSileci, Patrick Jackson Shine On!+ ćwiczenia Oxford 1093/1/2020
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska,A. Burdzińska, A. Banasiak

NOWI TROPICIELE KLASA1

Podręcznik

Karty ćwiczeń

Karty matematyczne

WSiP

815/1/2017

1. KLASA II RELIGIA  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Odkrywam królestwo Boże

Jedność, Kielce

AZ-12-01/18-KI-7/21
J.ANGIELSKI Susan BanmanSileci and Patrick Jackson Shine On! 2+ ćwiczenia Oxford 1093/2/2020
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

NOWI TROPICIELE KLASA2

Podręcznik

Karty ćwiczeń

Karty matematyczne

WSiP

815/2/2018

815/4/2018

1. KLASA III RELIGIA ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

„Poznaję Jezusa”

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Jedność, Kielce Będzie w późniejszym czasie/podręcznik w druku
J.ANGIELSKI

Susan BanmanSileci and Patrick Jackson

Shine On! 3 + ćwiczenia

Oxford

1093/3/2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA A. Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, J. Hanisz, A. Kamińska, R. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

NOWI TROPICIELE KLASA 3

Podręcznik

Karty ćwiczeń

Karty matematyczne

WSiP

815/5/2019

815/6/2019


ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA IV

LP PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 4

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/1/2017   

2. J. ANGIELSKI Nick Beare “Brainy” klasa 4+ ćwiczenia Macmillan 831/1/2017
3. HISTORIA

BogumiłaOlszewska, WiesławaSurdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

„Wczorajidziś” klasa 4

Nowa Era

877/1/2020/z1
4. PRZYRODA Maria Marko-Worłowska,FeliksSzlajfer,Joanna Stawarz

“Tajemnice przyrody” kl .4

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

863/2019/z1
5. MATEMATYKA

Barbara Dubiecka-Kruk

Piotr Piskorski

Agnieszka Gleirscher

Ewa Malicka

Ewa Pytlak

Matematyka kl.4 + ćwiczenia WSiP 832/1/2017
6. PLASTYKA Anita Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 4 Operon 842/1/2017
7. MUZYKA Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era 852/1/2017
8. TECHNIKA - - - -
9. INFORMATYKA - - - -
10. RELIGIA

 ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Jestem chrześcijaninem

Podręcznik

Święty Wojciech, Poznań

AZ-21-01/10/P0-1/11

11.

ETYKA - - - -


ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA V

LP PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

+zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 907/2/2018

2.

J. ANGIELSKI Nick Beare “Brainy” klasa 5+ ćwiczenia Macmillan 831/2/2018

3.

HISTORIA Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj i dziś” klasa 5 Nowa Era 877/2/2018
4. BIOLOGIA

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

 "PULS ŻYCIA" podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

844/1/2018
5. GEOGRAFIA Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

GEOGRAFIA "PLANETA NOWA " dla kl.5

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/1/2018
6. MATEMATYKA

Barbara Dubiecka-Kruk

Piotr Piskorski

Ewa Malicka

Ewa Pytlak

Matematyka kl 5 + ćwiczenia WSiP 832/2/2018
7. PLASTYKA Anita Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 5 Operon 842/2/2018
8. MUZYKA Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era 852/2/2018
9. TECHNIKA

Bogumiła Bogacka-Osińska,

Danuta Łazuchiewicz

Karta rowerowa

“Bądź bezpieczny na drodze”

WSiP 850/1/2017

10.

RELIGIA ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Jedność, Kielce AZ-21-01/20-KI-2/20


ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA VI

LP PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO nr ewidencyjny
w wykazie MEN

1.

J. POLSKI

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 6

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 907/3/2019

2.

J. ANGIELSKI Nick Beare

“Brainy” klasa 6+ ćwiczenia

Macmillan 831/3/2019

3.

HISTORIA Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj i dziś” klasa 6 Nowa Era 877/3/2019
4. BIOLOGIA Joanna Stawarz

"PULS ŻYCIA" podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

844/2/2019
5. GEOGRAFIA Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

GEOGRAFIA "PLANETA NOWA “ dla kl .6

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/2/2019
6. MATEMATYKA

Barbara Dubiecka-Kruk

Piotr Piskorski

Tomasz Malicka

Anna Dubiecka

MATEMATYKA VI + ćwiczenia WSiP 832/3/2019

7.

PLASTYKA Anita Przybyszewska - Pietrasiak PLASTYKA 6 Operon 842/3/2019
8. MUZYKA Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era 852/3/2019
9. RELIGIA ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Jedność, Kielce

AZ-22-01/20-KI-4/21
10. TECHNIKA - - - -


ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA VII

LP PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO nr ewidencyjny
w wykazie MEN

1.

J. POLSKI Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęt, Natalia Bielawska, Joanna Kostrzewa, Joanna Krzemińska

NOWE Słowa na start! 7

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 907/4/2020

2.

J. ANGIELSKI Sylvia Wheeldon, Ben Wetz, Diana Pye           

“Team up Plus” klasa VII+ ćwiczenia

Oxford 822/4/2020

3.

J. NIEMIECKI

MałgorzataJezierska-Wiejak,

Elżbieta Reymont,

Agnieszka Sibiga

Kompass Team 1. Wydanie zmienione. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas VII

+Kompass Team 1. Wydanie zmienione. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas VII

PWN 812/1/2020/z1
4. HISTORIA Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow „Wczoraj i dziś” klasa 7 Nowa Era 877/4/2020/z1
5. MATEMATYKA

Adam Makowski

Tomasz Masłowski

Anna Toruńska

Matematyka kl 7 WSiP

832/4/2017

6. FIZYKA

Grażyna Fracuz- Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny -Różańska

Spotkania z Fizyką

+ ćwiczenia

Nowa Era 885/1/2017
7. CHEMIA

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era 785/1/2017

8.

GEOGRAFIA Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał,

GEOGRAFIA "PLANETA NOWA “ dla kl.7

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/3/2019/z1
9. BIOLOGIA Małgorzata Jefimow

"PULS ŻYCIA" podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

844/3/2020/z1
10. PLASTYKA Anita Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 7 Operon 842/4/2017
11. MUZYKA Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era 852/4/2017
12. INFORMATYKA - - - -
13. RELIGIA

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro”

Podręcznik i ćwiczenia

Jedność, Kielce

Podręcznik w druku, numer wydawnictwo poda w późniejszym czasie


ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA VIII

LP PRZEDMIMOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

J. POLSKI J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęk, N. Bielawska, M. Iwanowska, M. Chmiel, J. Krzemińska, J. Kostrzewa

NOWE Słowa na start! 8

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/5/2021/z1

2.

JĘZYK ANGIELSKI Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles Repetytorium Ósmoklasisty-podręcznik Macmillan 925/2018

3.

J. NIEMIECKI

MałgorzataJezierska-Wiejak,

Elżbieta Reymont,

Agnieszka Sibiga

Kompass Team 2. Wydanie zmienione. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas VIII

+Kompass Team 2. Wydanie zmienione. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas VIII

PWN 812/2/2020/z1
4. HISTORIA Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska „Wczoraj i dziś” klasa 8 Nowa Era 877/5/2021/z1
5. MATEMATYKA

Adam Makowski

Tomasz Masłowski

Anna Toruńska

Matematyka kl. 8 WSiP 832/5/2018
6. FIZYKA

Grażyna Fracuz-Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny -Różańska

Spotkania z fizyką

+ ćwiczenia

Nowa Era 885/2/2018
7. CHEMIA Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik

Chemia Nowej Ery podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era

785/2/2018

8.

GEOGRAFIA Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

GEOGRAFIA "PLANETA NOWA " dla kl.8

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/4/2021/z1
9. BIOLOGIA

Beata Sągin

Andrzej Boczarowski

Marian Sęktas

"PULS ŻYCIA" podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Nowa Era 844/4/2021/z1
10 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkadiusz Janicki, Iwona Janicka, Tomasz Maćkowski, Aleksandra Kucia-Maćkowska

Dziś i jutro

Nowa Era 874/2017
11 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej
Nowa Era 846/2017
12. RELIGIA

ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Aby nie ustać w drodze

Podręcznik

Święty Wojciech, Poznań

AZ-32-01/10/P0-1/12

13.

ETYKA - - - -