Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Zebrania, konsultacje, spotkania... 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI – I SEMESTR

Lp.

Rodzaj zebrania

Klasy

Termin

Godz.

Sala

Prowadzący

1. Zebranie organizacyjno –informacyjne dla rodziców

pierwsze

Kl. I a

Kl. I b

2. 09. 22 r.

piątek

16:15

sala gimnastyczna a potem w klasach

 

Nr 3

Nr 11

dyrektor   nauczyciel uczący  w klasie I
2. Zebranie organizacyjno – informacyjne    dla    rodziców

drugie

Kl. II a

Kl. II b

5. 09. 22 r.

poniedziałek

 

17:15

 

Nr 15

Nr 16

 

 

wychowawca

3. Zebranie organizacyjno – informacyjne  dla  rodziców

trzecie

Kl. III a

Kl. III b

5. 09. 22 r.

poniedziałek

 

17:15

 

Nr 13

Nr 14

 

wychowawcy

 

4. Zebranie organizacyjno – informacyjne dla  rodziców

czwarte

Kl. IV a

Kl. IV b

 

5. 09. 22 r.

poniedziałek

17:15

sala gimnastyczna a potem w klasach

 

Nr 17

Nr 18

Dyrektor

wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV wychowawcy

5. Zebranie organizacyjno – informacyjne dla  rodziców

piąte

Kl. V a

Kl. V b

6. 09. 22 r.

wtorek

 

17:15

 

Nr  12

Nr 14

 

 

wychowawcy

6. Zebranie organizacyjno – informacyjne dla  rodziców

szóste

Kl. VI a

Kl. VI b

6. 09. 22 r.

wtorek

 

 

17:15

 

Nr 15

Nr 16

 

 

wychowawcy

7. Zebranie organizacyjno – informacyjne dla  rodziców

siódme

Kl. VII a

6. 09. 22 r.

wtorek

 

17:15

 

Nr  19

 

 

wychowawcy

8. Zebranie organizacyjno – informacyjne dla  rodziców

ósme

Kl. VIII a

Kl. VIII b

Kl. VIII c

 6. 09. 22 r.

wtorek

17:15

 

Nr  21

Nr  18

Nr  17

 

  

wychowawcy

 

 

Z RODZICAMI – I SEMESTR

Lp.

Rodzaj zebrania

Klasy

Termin

Godz.

Sala

Prowadzący

1.

Zebrania

pierwsze

Kl. I a

Kl. I b

3 .11. 22 r.

środa

 

17:15

 

 

Nr 3

Nr 11

wychowawcy

 

2.

 

Zebrania

drugie

Kl. II a

Kl. II b

3 .11. 22 r.

środa

 

17:15

 

 

Nr 13

Nr 14

wychowawcy

 

3.

Zebrania

trzecie

Kl. III a

Kl. III b

3 .11. 22 r.

środa

 

17:15

 

 

Nr 15

Nr 16

wychowawcy

 

4.

Zebrania

czwarte

Kl. IV a

Kl. IV b

3 .11. 22 r.

środa

 

17:15

 

 

Nr 17

Nr 18

wychowawcy

 

5.

Zebrania

piąte

Kl. V a

Kl. V b

7 .11. 22 r.

poniedziałek

 

17:15

 

 

Nr 12

Nr 14

wychowawcy

 

6.

Zebrania

szóste

Kl. VI a

Kl. VI b

7 .11. 22 r.

poniedziałek

17:15

 

 

Nr 15

Nr 16

 

wychowawcy
7. Zebrania

siódme

Kl. VII a

7 .11. 22 r.

poniedziałek

 

17:15

 

 

Nr 19

 

wychowawcy
8. Zebrania

ósme

Kl. VIII a

Kl. VIII b

Kl. VIII c

7 .11. 22 r.

poniedziałek

 

17:15

 

 

Nr 17

Nr 18

Nr 21

wychowawcy

 

 

 

KONSULTACJE - I - SEMESTR

Lp.

Rodzaj zebrania

Klasy

Termin

Godz.

Miejsce przyjęć

1. Konsultacje

pierwsze

Kl. I a

Kl. I b

15. 12. 22 r.

czwartek

1715

 

Nr 3

Nr 11

2. Konsultacje

drugie

Kl. II a

Kl. II b

15. 12. 22 r.

czwartek

1715

 

nr 13

nr 14

3. Konsultacje

trzecie

Kl. III a

Kl. III b

15. 12. 22 r.

czwartek

1715

 

Nr 15

Nr 16

4. Konsultacje

czwarte

     Kl. IV a

     Kl. IV a

19. 12. 22 r.

poniedziałek

1715

p. W. Smaglewska
p. G. Janowska – Marek
p. I. Obuszewska-Woźniak
p. M. Majchrzak
p. K. Starczewska
p. K. Przech
p. K. Winiarska
p. K. Domagała
p. E Gryska
p. Ł. Malczewski
p. R. Ofertowicz
p. M .Domagała
p. A. Jania
p. A. Foerster
p. M. Tomaszewski
p. A. Walczak
p. L Pawlak
p. A. Marcjan
p. J. Sławińska
p. R.Łubiński
p. H. Kowalska
p. L. Karmolińska

 

s.21
s.19
s.19
s.17
s.17
s.18
s.18
s.15
s.15
s.15
s.13
s.13
s.14
s.14
prac. kom.
s.16
s.16
s.11
s. 10
gabi
v-c dyr.

 

5. Konsultacje

piąte

Kl. V a

Kl. V b

19. 12. 22 r.

poniedziałek

1715

6. Konsultacje

szóste

Kl. VI a

Kl. VI b

19. 12. 22 r.

poniedziałek

1715

7. Konsultacje

siódme

Kl. VII a

19. 12. 22 r.

poniedziałek

1715

8.

Konsultacje

ósme

Kl. VIII a

Kl. VIII b

Kl. VIII c

19. 12. 22 r.

poniedziałek

1715

 

 

 

 

ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCE PRACĘ

W I SEMESTRZE

Lp.

Rodzaj zebrania

Klasy

Termin

Godz.

Sala

Prowadzący

1.

Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

pierwsze

Kl. I a

Kl. I b

26 .01. 23 r.

czwartek

 

17:15

 

 

Nr 3

Nr 11

wychowawcy

 

2.

Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

drugie

Kl. II a

Kl. II b

26 .01. 23 r.

czwartek

 

17:15

 

 

Nr 13

Nr 14

 wychowawcy

 

3.

Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

trzecie

Kl. III a

Kl. III b

26 .01. 23 r.

czwartek

 

17:15

 

 

Nr 15

Nr 16

wychowawcy

 

4.

Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

czwarte

Kl. IV a

Kl. IV b

26 .01. 23 r.

czwartek

 

17:15

 

 

Nr 17

Nr 18

wychowawcy

 

5.

Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

piąte

Kl. V a

Kl. V b

27 .01. 23 r.

piątek

 

17:15

 

 

Nr  12

Nr  14

 

wychowawcy

 

6.

Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

szóste

Kl. VI a

Kl. VI b

27 .01. 23 r.

piątek

17:15

 

 

Nr 15

Nr 16

 

wychowawcy
7. Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

siódme

Kl. VII a

27 .01. 23 r.

piątek

 

17:15

 

 

Nr  19

 

 

wychowawcy

8. Zebrania podsumowujące pracę w I semestrze

ósme

Kl. VIII a

Kl. VIII b

Kl. VIII c

27 .01. 23 r.

piątek

 

17:15

 

 

Nr  17

Nr  18

Nr  21

 

wychowawcy

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI – II SEMESTR

 

Lp.

Rodzaj zebrania

Klasy

Termin

Godz.

Sala

Prowadzący

1. Zebrania

pierwsze

Kl. I a

Kl. I b

27 .03. 23 r.

poniedziałek

 

17:15

 

 

Nr 3

Nr 11

wychowawcy

2. Zebrania

drugie

Kl. II a

Kl. II b

27 .03. 23 r.

poniedziałek

 

17:15

 

 

Nr 13

Nr 14

 

wychowawcy

3. Zebrania

trzecie

Kl. III a

Kl. III b

27 .03. 23 r.

poniedziałek

 

17:15

 

 

Nr 15

Nr 16

wychowawcy
4. Zebrania

czwarte

Kl. IV a

Kl. IV b

27 .03. 23 r.

poniedziałek

 

17:15

 

 

Nr 17

Nr 18

wychowawcy
5. Zebrania

piąte

Kl. V a

Kl. V b

28 .03. 23 r.

wtorek

 

17:15

 

 

Nr  12

Nr  14

 wychowawcy

6. Zebrania

szóste

Kl. VI a

Kl. VI b

28 .03. 23 r.

wtorek

17:15

 

 

Nr 15

Nr 16

 

wychowawcy
7. Zebrania

siódme

Kl. VII a

28 .03. 23 r.

wtorek

 

17:15

 

 

Nr  19

 

 wychowawcy

8. Zebrania

ósme

Kl. VIII a

Kl. VIII b

Kl. VIII c

28 .03. 23 r.

wtorek

 

17:15

 

Nr  17

Nr  18

Nr  21

 

wychowawcy

 

 

 

KONSULTACJE – II - SEMESTR

Lp.

Rodzaj zebrania

Klasy

Termin

Godz.

Miejsce przyjęć

1. Konsultacje

pierwsze

 Kl. I a

Kl. I b

12. 05. 23 r.

piątek

1715

Nr 10

Nr 11

2. Konsultacje

drugie

Kl. II a

Kl. II b

12. 05. 23 r.

piątek

1715

nr 13

nr 14

3. Konsultacje

trzecie

Kl. III a

Kl. III b

12. 05. 23 r.

piątek

1715

Nr 15

Nr 16

4. Konsultacje

czwarte

      Kl. IV a

      Kl. IV a

15. 05. 23 r.

poniedziałek

1715

p. W. Smaglewska
p. G. Janowska – Marek
p. I. Obuszewska-Woźniak
p. M. Majchrzak
p. K. Starczewska
p. K. Przech
p. K. Winiarska
p. K. Domagała
p. E Gryska
p. Ł. Malczewski
p. R. Ofertowicz
p. M .Domagała
p. A. Jania
p. A. Foerster
p. M. Tomaszewski
p. A. Walczak
p. L Pawlak
p. A. Marcjan
p. J. Sławińska
p. R.Łubiński
p. H. Kowalska
p. L. Karmolińska

s.21
s.19
s.19
s.17
s.17
s.18
s.18
s.15
s.15
s.15
s.13
s.13
s.14
s.14
prac. kom.
s.16
s.16
s.11
s. 10
gabi
v-c dyr.

 
5. Konsultacje

piąte

Kl. V a

Kl. V b

15. 05. 23 r.

poniedziałek

1715

6. Konsultacje

szóste

Kl. VI a

Kl. VI b

15. 05. 23 r.

poniedziałek

1715

7. Konsultacje

siódme

Kl. VII a

15. 05. 23 r.

poniedziałek

1715

8.

Konsultacje

ósme

Kl. VIII a

Kl. VIII b

Kl. VIII c

15. 05. 23 r.

poniedziałek

1715

 

 

 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button